ÅPNINGSTIDER I RESEPJON, KIOSK, KRO OG PUB UTOVER MOT SOMMEREN 2018

 ÅPENT HVER HELG FRA UKE 18 (4 - 6 MAI). 

FRA UKE 24 (11/6) HAR VI ÅPENT HVER DAG FRA KL 09.00 - 23.00.

                                     VELKOMMEN 

                                            

Ring vakttelefon 99009469/90576838 hvis det ikke er folk i resepsjonen.